Föreningens styrelse


Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Christer Skoog V Sveagatan 51, 361 31 Emmaboda 070 681 88 32
Kassör Örjan Hagström Åkervägen 18, 361 42 Lindås 073 996 75 29
Sekreterare Vakant
Ledamot Karl Henrik Ottosson Åleberg, 361 91 Emmaboda 0471-127 22
Ledamot Kurt Lindblom Alsbovägen 14, 361 93 Broakulla 076 317 80 15
Ledamot Mats Elm Mellangatan 22, 361 31 Emmaboda 0471-135 47
Ledamot Cai Bergström Kvarngatan 6, 361 42 Lindås 076 794 49 87
Revisor Christer Swedenborg Storgatan, 361 31 Emmaboda 070 649 69 06
RevisorSuppl. Thomas Claesson Genstigen 8, 361 33 Emmaboda 072 551 24 07