Föreningens styrelse


Funktion Namn Adress Telefon
Ordförande Christer Skoog V Sveagatan 51, 361 31 Emmaboda 0471-122 15
Kassör Örjan Hagström Åkervägen 18, 361 42 Lindås 0471-336 09
Sekreterare Solveig Hultqvist Långgatan 9, 361 31 Emmaboda 0471-124 78
Ledamot Karl Henrik Ottosson Åleberg, 361 91 Emmaboda 0471-127 22
Ledamot Mats Elm Mellangatan 22, 361 31 Emmaboda 0471-135 47
Ledamot Cai Bergström Kvarngatan 6, 361 42 Lindås 0471-120 71
Revisor Christer Swedenborg Storgatan, 361 31 Emmaboda 0471-
RevisorSuppl. Ronny Elofsson Kvarngatan 7, 361 42 Lindås 0471-337 35